Środa Wielkopolska i okolice
  strona istnieje od 15.05.2005 r.                   *                     zalecane przeglądarki CHROME / FIREFOX                       *                      rozdzielczości min 1024x768px 

kolegiata

Ziemia Średzka to historyczna kraina rozciągająca się na wschód od granic Poznania, zamknięta od południa rynną jezior kórnicko-zaniemyskich i Wartą oraz doliną Cybiny od północy. Granica wschodnia to wzniesienia kostrzyńsko - miłosławskie, przed wiekami gęsto zalesione prastarymi dębami. Na kartach historii region pojawił się w 1228r. jako „Tarra Scrodie”, dorzecze rzeki Moskawy zdobyte przez Henryka Brodatego na Władysławie Odonicu. Stolicą ziemi średzkiej jest dziś dwudziestokilkutysięczne miasto, siedziba powiatu, onegdaj otwarta osada handlowa, która wydarła palmę pierwszeństwa jednemu z grodów centralnych mieszkowego państwa - Gieczowi, a później miasto królewskie, sejmikowe. Są miejsca w Polsce, gdzie piętno historii odcisnęło wiele do dziś zachowanych śladów, a "echa dziejów" słychać tam jeszcze niczym głos dzwonu. 

My zaliczamy Ziemię Średzką do pierwszej krajoznawczej ligii!!!
Rozglądamy się dookoła, po pięknej ziemi średzkiej, zagłębiamy w publikacje lub po prostu, ruszamy w teren, i rychło okazuje się, że na niewielkiej przestrzeni tego skrawka Wielkopolski, gdzie leży Środa, historia, z pewnością, wybijała godziny głośnym dzwonem. Echa tego dzwonu brzmią do dzisiaj w takich miejscach jak Giecz z siedzibą pierwszych Piastów i Winna Góra z pałacem bohatera hymnu narodowego i jego grobem. W półmroku gotyckiej kolegiaty oczyma wyobraźni dostrzegamy jeszcze postacie w kontuszach, głośno radzące nad sprawami Rzeczypospolitej szlacheckiej, a zimową porą, po skutym lodem jeziorze w Zaniemyślu dostrzegamy pędzącego saniami na swą wyspę, wtulonego w niedzwiedzią skórę, wielkiego Wielkopolanina Edwarda Raczyńskiego. Obok tych najgłośniejszych "ech", słyszymy pomniejsze w postaci tkwiących na szlakach pałaców, dworków, kościołów, krajobrazów i wydarzeń, które w równym stopniu tworzyły historię tego regionu. Wszystkie one wpisują się dziś w jego kulturowy krajobraz, stanowiąc o jego tożsamości.
kolegiata
Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP. Przez trzy stulecia współtworzyła parlamentaryzm szlachecki Pierwszej Rzeczypospolitej... 
W niej i na jej przykościelnym terenie odbywały się sejmiki szlacheckie województw poznańskiego i kaliskiego.

Krótko o �rodzie Co nowego?

17 grudnia 2019 r. Numery 94 i 95 są już w dziale ŚKK. Swego czasu informowałem o rychłej zmianie formatu strony. Niestety ilość koniecznego do zmiany materiału lekko mnie przeraziła i nieco przerosła. Jednak postanowiłem się nie poddawać i dalej usilnie pracuję nad nową odsłoną strony. Zmiany będą duże.

* * *
13 sierpnia 2019 r. Uaktualniliśmy temat średzkich pomników

* * *
20 lipca 2019 r. Numery 92 i 93 trafiły do spisu ŚKK. W dziale o kolejce, Gieczu i Kanonie Krajoznawczym Ziemi Średzkiej uzupełniłem dane na 2019 rok. Pod koniec wakacji strona objawi sie w zupełnie nowym wydaniu.

* * *
25 stycznia 2019 r. Numery 90 i 91 trafiły do spisu ŚKK

* * *

23 października 2018 r. Numery 88 i 89 trafiły do spisu ŚKK


* * *
30 kwietnia 2018 r. Archiwum Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego - numery 86, 87. Uzupełniliśmy dane na sezon turystyczny 2018 w Kanonie Krajoznawczym Ziemi Średzkiej.

* * *
25 luty 2018 r. Do Wielkopolskich szlaków dodaliśmy szlak kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonki.

* * *
19 stycznia 2018 r. Skróceniu uległo menu strony. Wiekszość tematów zawartych w dotychczasowej części "Dzisiaj" przemieściłem do działu "Okolica bliższa" w częci  "Okolica bliższa i dalsza". Zaktualizowałem także linki w całym portalu.

* * *
16 stycznia 2018 r. Gruntownie zmodernizowałem temat o Szwajcarii Żerkowskiej, dodając więcej informacji związanych z pobytem Adama Mickiewicza w Wielkopolsce. Uaktualniłem także dane o kolejce wąskotorowej.

* * *
25 października 2017 r. Po dłuższej przerwie ;) aktualizuję Archiwum Średzkiego Kwartalnika Kulturalnego - numery 83, 84
i 85


pol
Przez pryzmat historii
okolica bli�sza i dalsza
Kanon Krajoznawczy Ziemii �redzkiej
Galeria pol
�roda i ziemia �redzka
Literatura
Archiwum �KK
materia�y do pobrania
Mapa strony
Archiwum - co nowego?
Autor facebook

dopisz się do księgi gości >> zobacz księgę gości >> marcinb75@vp.pl
ksi�ga go�ciwspółpracujemy z:


�redzkie Towarzystwo Kulturalne

zarys historii ziemi �redzkiej
historia �rody i ziemi �redzkiej w grafice
�redzka Kolej Powiatowa
�roda, przyroda i szlaki Kanon Krajoznawczy Ziemi �redzkiej
Zarys historii Ziemi Średzkiej 
(.pdf)
Historia Środy i Ziemi Średzkiej w grafice (.pdf)  Środa, Przyroda i szlaki
(.pdf)
Kanon Krajoznawczy

Polecamy:
sroda.wlkp.pl Oficjalna strona Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.
powiatsredzki.pl Oficjalna strona Starostwa Powiatowego w Środzie Wielkopolskiej.
wiatraki.org.pl Doskonała strona o wiatrakach
gazetasredzka.pl średzki tygodnik w necie.
giecz.pl Oficjalna strona Rezerwatu Archeologicznego w Gieczu.
powstancywielkopolscy.sroda.wlkp.pl Strona Stowarzyszenia Rodzin Powstańców Wielkopolskich
szlakpiastowski.com.pl Wszystko o Szlaku Piastowskim.
polska.pl Serwis polonofilski.
historycy.org Forum historyków amatorów.
pttk.pl Oficjalna strona Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego.
sroda-wlkp.pttk.pl średzki oddział PTTK
ewlkp.pl Portal Wielkopolski.
koleje.wask.pl Doskonała strona o waskotorówkach, w tym o średzkiej.
oksroda.pl Oficjalna strona Średzkiego Ośrodka Kultury
galeriawielkopolska.info Wiele pięknych zdjęć i ciekawych informacji z Wielkopolski południowej.
zaniemysl.pl Oficjalny serwis internetowy gminy Zaniemyśl.
kosciolydrewniane.pl Wielka baza danych wielkopolskich kościołów drewnianych.
stf-sroda.pl Strona Średzkiego Towarzystwa Fotograficznego.
turystyka-kulturowa-wlkp.pl Turystyka kulturowa w Wielkopolsce.
regionwielkopolska.pl Wszystko o turystyce w Wielkopolsce.
turystykakulturowa.org Internetowe, specjalistyczne pismo poświęcone w całości turystyce kulturowej.
poczet.com Rewelacyjny w formie i zawartości poczet władców Polski. Żywa lekcja historii.
koszuty.pl Oficjalny serwis Muzeum Ziemi Średzkiej.
zszsroda.pl Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej
zsrsroda.pl
Oficjalna strona Zespołu Szkół Rolniczych w Środzie Wielkopolskiej
sroda.pup.gov.pl
Oficjalna strona Powiatowego Urzędu Pracy w Środzie Wielkopolskiej
jozef-sroda.pl
Oficjalna strona Parafii Św. Józefa w Środzie Wielkopolskiej
polonia-sroda.pl
Oficjalna strona Klubu Sportowego Polonia Środa
uk-sroda.pl
Oficjalna strona przedsiębiorstwa Usługi komunalne w Środzie Wielkopolskiej
srodawlkp.epcpr.pl
Oficjalna strona Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej
sroda.vehikulczasu.pl Oficjalna strona klubu Wehikuł Czasu w Środzie Wielkopolskiej
wwsse.pl
Oficjalna strona Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno - Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej
hospicjumpk.pl
Oficjalna strona hospicjum im. Piotra Króla w Środzie Wielkopolskiej
sp3sroda.edu.pl Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej
bractwokurkowe.com.pl
Oficjalna strona Średzkiego Bractwa Kurkowego
gim1sroda.pl  Oficjalna strona Gimnazjum nr 1 w Środzie Wielkopolskiej
losroda.pl/  Oficjalna strona Liceum Ogólnokształcącego w Środzie Wielkopolskiej
mbpsrodawlkp.pl  Oficjalna strona Miejskiej Biblioteki Publicznej w Środzie Wielkopolskiej
kolegiata.sroda.wlkp.pl  Oficjalna strona Parafi kolegiackiej w Środzie Wielkopolskiej
sp2sroda.pl Oficjalna strona Szkoły Podstawowej nr 2 w Środzie Wielkopolskiej
www.wodociagi-sroda.pl Oficjalna strona Średzkiego przedsiębiorstwa energetyki cieplnej i kanalizacji

motto strony