baner

mapa przebiegu

    Wracamy kawałek w stronę .Środy, do drogi na Ulejno szlak kolejki biegł pomiędzy Połażejewem a Ulejnem, po łuku, zmieniając kierunek z północnego na zachodni. Kilkaset metrów przed zbliżeniem się do drogi gruntowej Połałażejewo – Ulejno oś szlaku odchodził odcinek do Mystek. Z racji rozległości wszystkich pobocznych odcinków (do Mystek, Klonów, Kleszczewa, Kruszewni, Gowarzewa) postanowiliśmy zająć się nimi osobną wyprawą. Tymczasem dojeżdżamy do skrzyżowania dróg Ulejno – Tadeuszewo, Ulejno – Mączniki. W skali lokalnej, uwzględniając jakość dróg gruntowych i częstotliwość ruchu, ten węzeł to prawdziwy „gigant”. Po stronie Ulejna, drogi Połażejewo – Ulejno stoi przydrożny krzyż. To właśnie wzdłuż tej drogi, po jej południowej stronie szły tory kolejki, od Połażejewa tuż przed skrzyżowaniem istniała stacja Ulejno. Po stacji ani śladu. Istnieje za to dzisiaj droga, której próżno by szukać na mapach sprzed II w. św. Ta droga to pozostałość po szlaku kolejki, która od stacji w  Ulejnie szedł w kierunku Dębiczka. Jedziemy więc tą drogą by po kilkuset metrach przejechać przez skrawek lasu w Dębiczku. Tuż za lasem istniała kilkudziesięciometrowa bocznica prowadząca do żwirowni po północnej stronie szlaku. Przejeżdżamy drogę Dębiczek – Mączniki i kierujemy się dalej na Dębicz – ciągle drogą powstałą po torowisku linii Środa – Kobylepole.

Przebieg linii Środa - Kobylepole na odcinku Połażejewo - Zdziechowice. Cyfry oznaczają miejsca zrobienia zdjęć głównych (poniżej). Kilometraż linii zaczyna się zgodnie z dokumentacją  na Kobylimpolu.

1 1a

34 kilometr

"Strategiczne" skrzyżowanie dróg z Ulejna do Środy,  z  Połażejewa do Dębiczka i Tadeuszewa do Ulejna. Droga prowadząca na wprost, do Dębiczka powstała po szlaku kolejki. W prawo Ulejno ok 600 m. Na skrawku  łanu zboża po lewej stronie istniała stacja Ulejno.

To samo skrzyżowanie widziane z drogi do Dębiczka. W kwadracie zielonym zaznaczono położenie stacji Ulejno. Czerwona linia i strzalka obrazuje kierunek szlaku kolejki z Połażejewa. W pomarańczowym kółku miejsce gdzie od linii głównej odchodziła linia boczna do Mystek (kierunek niebieska strzałka).

plan

33,5 kilometr
Droga do Dębiczka - relikt szlaku kolejki.
2
plan

3

32,2 kilometr
Zagajnik pomiędzy Ulejnem a Dębiczkiem. Kilkadziesiąt metrów przed tym punktem, w prawo, odchodziła bocznica do żwirowni w Dębiczku.

plan

    Tuż przed Dębiczem, kolejny pewny, zachowany ślad – drugi, żelbetonowy most łukowy. Ten mamy możliwość przejechania samochodem i już po chwili dojeżdżamy do drogi Środa – Nekla. Stacja Dębicz istniała po zachodniej stronie tej drogi. Również i po tej stacji nie ma śladu. Dalej szlak wiódł na północny – zachód omijając lekkim łukiem „masyw” Łysej Góry (104,4 mnpm) od strony południowo – zachodniej. My jednak jedziemy kawałek drogą Środa – Nekla, by przy przydrożnym krzyżu skręcić w lewo. Jedziemy gruntową drogą, która istnieje także na mapie wigowskiej 36`. Po kilkuset metrach kamienista droga skręca nieznacznie w prawo i w tym właśnie miejscu do jej lewego skraju dochodził szlak kolejki z Dębicza. Po kolejnych kilkuset metrach i kilkaset metrów od szczytu Łysej Góry droga skręcała z powrotem w lewo i przecinała tor. Jedziemy jeszcze kilkanaście metrów, po czym droga nagle się kończy. Zarośnięty gęstymi krzakami i drzewami szlak kolejki odchodzi na północ. Wracamy więc do drogi Środa – Nekla i kontynuujemy podróż przez Bagrowo do Babina. Około kilometra przed zabudowaniami gospodarstwa rolnego w Babinie droga przebiega dziś groblą pomiędzy dwoma stawami hodowlanymi. Po kilkuset metrach dojeżdżamy do miejsca gdzie szlak przekraczał drogę Bagrowo – Babin. W kierunku Łysej Góry prowadzi kilkaset metrów drogi gruntowej jako pozostałość po szlaku. Kończy się zapewne gdzieś niedaleko miejsca, gdzie dojechaliśmy od strony Dębicza. Stacja Babin istniała po południowej stronie drogi. Szlak przekraczał drogę i kontynuował południkowy bieg. Tu jednak ciekawostka. Na wschodnim krańcu dzisiejszego stawu hodowlanego istnieje wyraźny most, po którym przejeżdżała kolejka wówczas ciek wodny/ niewielką rzeczkę. Nie możemy jednak dostać się w to miejsce, więc nie możemy także zweryfikować śladów po owej konstrukcji. Jedziemy przez Babin do drogi Środa – Kostrzyn i dalej na Pławce. Tuż przed skrzyżowaniem w Pławcach skręcamy w prawo w gruntową drogę, która stanowi pozostałość po szlaku. Jedziemy do Zdziechowic. Po kilkuset metrach docieramy do skraju zabudowań gospodarstwa rolnego – dawnego folwarku. To właśnie gdzieś tutaj na końcu drogi istniała stacja Zdziechowice. Budynki dawnego folwarku, te przedwojenne i te powojenne to dziś ruina, póki co strasząca powybijanymi szybami.


mapa-1 Mapa WIG 1936.

4 32 kilometr
Tuż przed skrzyżowaniem z drogą bitą w Debiczku. Gdzieś tutaj istniała stacja Dębiczek.
plan

Spojrzenie z drogi bitej w Dębiczku w kierunku stacji Ulejno.

5
plan

6
30,3 kilometr
Kilkaset metrów przed mostem na Maskawie w Dębiczu (w zielonym kółku) na drodze powstałej po kolejce.
plan

7a 5

30,1 kilometr

Spojrzenie z mostu w Dębiczu w kierunku Dębiczka.

plan

7b mapa-2
Mapa WIG 1936.

8
30 kilometr
Wyjazd z drogi Dębiczek - Dębicz na drogę Środa - Nekla. Tuż za drogą istniała stacja Dębicz.
plan

29,9 kilometr

Strzałka zaznaczono szczyt "Łysej Góry" 104 m n.p.m., którą szlak kolejki omijał od południowego - zachodu.

8a

9
29,2 kilometr
Środkowy odcinek drogi z Dębicza do Babina. Linia kolejki biegła jej lewym skrajem, a następnie na północ, wdłuż szpaleru drzew widocznego na horyzoncie. Dobrze widoczny na tle horyzontu szczyt "Łysej Góry"
plan

Droga Bagrowo - Babin, przebiegajaca na grobli pomiedzy dwoma stawami. Szlak kolejki przebiegał z lewej strony zdjęcia (od stacji Babin) na prawą poprzez zagajnik widoczny na horyzoncie. Tam przekraczał ciek wodny przepustem lub mostem. 10
plan

11

28,4 kilometr

Zbliżamy się do Babina. Ten sam zagajnik widziany pod innym kątem.

plan

28 kilometr

Ok. 500 m przed Babinem. Tutaj istniała stacja Babin. Po lewej wzniesienie Łysej Góry" widziane od drugiej strony niż na zdjęciu nr 9.

12
plan

13
26 kilometr
Zdziechowice. Zdjęcie wykonane za terenem dawnego folwarku (po wojnie spółdzielnia  rolna). W czerwonym kółku zaznaczona stacja w Babinie.
plan

26 kilometr

Kilkadziesiąt metrów dalej droga powstała po przebiegu kolejki w kierunku Pławiec. Gdzieś tutaj istniała stacja Zdziechowice.

14
plan

14a 14b
Zabudowania w  Zdziechowicach z pewnością pamiętają kolejkę.

15
25,3 kilometr
Na horyzoncie widoczne zabudowania dawnego folwarku w Zdziechowicach. Czerwona strzałka obrazuje przebieg szlaku z kierunku Babina. W żółtym kółku stacja Zdziechowice.
plan

mapa-3
Mapa WIG 1926.

CZĘŚĆ PIERWSZA
miasto
CZĘŚĆ DRUGA
Środa - Połażejewo
CZĘŚĆ CZWARTA
Zdziechowice - Tulce
CZĘŚĆ PIĄTA
Tulce - Poznań Kobylepole

cr
©MB 08.2006
ost. zm. 08.2006

na wi ga cja -